Referentieprojecten
Centrale Neurath
 
Uitvoering:   2009
Beschrijving:   Grote opslagtent ten behoeve opslag diverse materialen tijdens grote stop kraftwerk.